• pen_baner_01

newyddion

 • Pa mor uchel y gellir adeiladu ffotofoltäig to?

  Pa mor uchel y gellir adeiladu ffotofoltäig to?

  Pa mor uchel y gellir adeiladu ffotofoltäig to?Mae arbenigwyr yn esbonio tueddiadau newydd o ran defnyddio gofod ar y to Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda phwysigrwydd cynyddol ynni adnewyddadwy, mae systemau ffotofoltäig to wedi denu mwy a mwy o sylw.Wrth osod system ffotofoltäig ar y to, mae cwestiwn o...
  Darllen mwy
 • Ynni gwynt: dyfodol ynni glân

  Ynni gwynt: dyfodol ynni glân

  Teitl: Ynni Gwynt: Gwynt y Dyfodol Ynni Glân Cyflwyniad Fel ynni glân ac adnewyddadwy, mae ynni gwynt yn dod yn ganolbwynt sylw eang ledled y byd.Yn fyd-eang, mae mwy a mwy o wledydd a rhanbarthau yn dechrau datblygu a defnyddio adnoddau ynni gwynt yn weithredol i gynrychioli...
  Darllen mwy
 • Sut i osod carport solar?

  Sut i osod carport solar?

  Wrth i'r galw am ynni adnewyddadwy barhau i gynyddu, mae carports solar yn cael mwy a mwy o sylw fel datrysiad ynni arloesol.Mae gosod carport solar nid yn unig yn darparu cysgod ac amddiffyniad i'ch cerbyd, mae hefyd yn harneisio pŵer yr haul i ddarparu ynni glân i'r cartref ...
  Darllen mwy
 • Pryd yw'r amser gorau i osod gwaith pŵer ffotofoltäig?

  Pryd yw'r amser gorau i osod gwaith pŵer ffotofoltäig?

  Gofynnodd rhywun, pryd yw'r amser gorau i osod gorsaf bŵer ffotofoltäig?Credir yn gyffredinol mai Gorffennaf yw'r amser gorau ar gyfer ynni'r haul, ond mae'n wir bod yr haul yn helaeth yn yr haf.Mae yna fanteision ac anfanteision.Bydd digon o heulwen yn yr haf yn wir yn cynyddu...
  Darllen mwy
 • Pa bolisïau y mae gwledydd Ewropeaidd wedi'u gweithredu ynghylch storio ynni cartref?

  Pa bolisïau y mae gwledydd Ewropeaidd wedi'u gweithredu ynghylch storio ynni cartref?

  Mae gwledydd Ewropeaidd wedi lansio cyfres o bolisïau a mesurau ar gynilion cartrefi i annog a chefnogi cynilion cartrefi.Yn yr erthygl ganlynol, byddwn yn edrych ar y polisïau cynilo cartrefi diweddaraf yn rhai o brif wledydd Ewrop.Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar yr Almaen.Yr Almaen...
  Darllen mwy
 • A fydd cerbydau ynni newydd yn duedd yn Tsieina yn y dyfodol?

  A fydd cerbydau ynni newydd yn duedd yn Tsieina yn y dyfodol?

  Mae datblygiad marchnad cerbydau ynni newydd Tsieina wedi cael sylw eang, yn enwedig ar raddfa fyd-eang.Mae Tsieina wedi dod yn farchnad cerbydau ynni newydd fwyaf y byd.Felly, a fydd cerbydau ynni newydd Tsieina yn dod yn duedd yn y dyfodol?Bydd yr erthygl hon yn trafod dema'r farchnad ...
  Darllen mwy
 • A all batris lithiwm ennill troedle yn y diwydiant ynni newydd?

  A all batris lithiwm ennill troedle yn y diwydiant ynni newydd?

  Wrth i'r byd roi sylw cynyddol i faterion amgylcheddol, mae'r diwydiant ynni newydd wedi dod i'r amlwg yn gyflym ac wedi dod yn faes proffil uchel.Yn y diwydiant ynni newydd, mae batris lithiwm, fel dyfais storio ynni bwysig, wedi denu llawer o sylw.Fodd bynnag, a all batris lithiwm ...
  Darllen mwy
 • Sut i osod paneli solar gartref?A pha gamau sydd eu hangen?

  Sut i osod paneli solar gartref?A pha gamau sydd eu hangen?

  Canllaw byr ar osod paneli solar yn y cartref Cyflwyniad: Mae paneli solar yn ffynhonnell ynni gwyrdd, adnewyddadwy y mae mwy a mwy o aelwydydd yn ystyried ei osod i leihau costau ynni a dibyniaeth ar drydan traddodiadol.Bydd yr erthygl hon yn rhoi canllaw byr ar sut i osod sol...
  Darllen mwy
 • Sut mae carport solar yn gweithio? Beth yw pwrpas carport solar?

  Sut mae carport solar yn gweithio? Beth yw pwrpas carport solar?

  Cyflwyniad: Fel datrysiad ynni arloesol, mae carports solar nid yn unig yn darparu swyddogaeth gwefru cerbydau, ond mae ganddynt lawer o nodweddion ymarferol eraill hefyd.Bydd yr erthygl hon yn cyflwyno'n fanwl sut mae'r carport solar yn gweithio a'i swyddogaethau a'i fanteision.Egwyddor gweithio: Y egwyddor gweithio...
  Darllen mwy
 • Pam mae paneli solar yn cael eu hystyried fel yr unig opsiwn ar gyfer ynni yn y dyfodol?

  Pam mae paneli solar yn cael eu hystyried fel yr unig opsiwn ar gyfer ynni yn y dyfodol?

  Mae paneli solar yn ddatrysiad ynni effeithlon, adnewyddadwy ac ecogyfeillgar.Wrth i'r galw am ddatblygu cynaliadwy ac ynni sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd gynyddu, mae mwy a mwy o bobl yn dechrau sylweddoli pwysigrwydd paneli solar.Yn yr erthygl hon, byddwn yn plymio i mewn i'r nifer o ...
  Darllen mwy
1234Nesaf >>> Tudalen 1/4